מערך השכר – בקרה

חברת ו.ר.ד. וייסלר מספקת לרשויות מקומיות שירותי בקרה על מערך השכר.

החברה פיתחה מערך בקרת שכר יחודי על מערכת תשלומי השכר ברשויות. יחידת הבקרה מהווה כלי עזר לניהול מערך השכר ברשות.

הבקרה השוטפת על השכר מסייעת לחשבי השכר ולגזברי הרשויות לוודא את תקינותו של מערך השכר והתאמתו להוראות משרד הפנים, משרד החינוך ומשרד הרווחה.

עובדי החברה מתמחים בבקרת השכר של כל עובדי מערכת החינוך, לרבות עובדי הוראה אשר מהווים קריטריון להשתתפות משרד החינוך בתשלומי השכר ובקביעת פרופיל עובדי ההוראה במוסדות החינוך בעיר.

 

למבקר העיריה מוצע להסתייע בשירותי החברה לעריכת דוחות בקרה על השכר המשולם לעובדי הרשות המקומית בתחומי מערך החינוך ומערך הרווחה.

דילוג לתוכן