התחשבנות תקציבית עם משרד החינוך

משרד החינוך מטיל על הרשויות המקומיות את ניהול מערכת החינוך בעיר בהתאם לצרכיה ויכולותיה של כל עיר ועיר.

בצד החובה לנהל את מערכת החינוך, מתקצב משרד החינוך את הרשות המקומית בתקציב יעודי לכל אחת מהפעילויות המנוהלות על ידי הרשות המקומית.

תקציב החינוך בכל עיר ועיר הינו הגדול ביותר ומגיע לכדי 30-40% מהיקף התקציב העירוני.

לפיכך, על הרשות המקומית לרכוש את הידע והניסיון להפיק מתקציב משרד החינוך את המיטב, לטובת אוכלוסיית התלמידים בעיר.

הנושאים המופקדים על הרשות המקומית במערכת החינוך הינם מורכבים ביותר ומחייבים התמקצעות וידיעה מקפת.

להלן עיקרי הנושאים מהם מורכב תקציב החינוך :

  1. החינוך לגיל הרך (גני ילדים).
  2. החינוך היסודי (בתי ספר).
  3. החינוך העל יסודי (חט"ב, חט"ע).
  4. הסעות – המקיף את כל הגילאים.
  5. סייעות – לכל שכבות הגיל.
  6. תוכנית "ניצנים".
  7. השירות הפסיכולוגי.
  8. תוכניות חדשות מעת לעת, במערכת החינוך .

אין ספק כי על מנת למקסם את ההכנסות מתקציב משרד החינוך, נדרש ידע רב וניסיון עשיר.

חברת "ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ" מתמחה בניהול תקציבי החינוך מזה 30 שנים. החברה צברה ידע רב וניסיון עשיר, ומנהלת את תקציבי החינוך במספר רב של רשויות מקומיות.

נשמח להצטרפותכם למאגר הרשויות המנהלות תקציב החינוך באופן המיטבי והמועיל לרשות המקומית ולתלמידיה.

דילוג לתוכן