ביקורת דוחו"ת כספיים של רשויות מקומיות

חברת ו.ר.ד. וייסלר מספקת שירות של ביקורת על הדוחות הכספיים של הרשות המקומית. מנהלת החברה, רו"ח רינה וייסלר, מונתה על ידי משרד הפנים כמבקרת חיצונית לרשויות המקומיות משנת 2003 ועד היום.

לעובדי החברה ידע וניסיון רב בהכנת הדוחות הכספיים לביקורת רואה החשבון מטעם משרד הפנים. החברה מציעה את שירותיה בסיוע לגזבר העירייה בעריכת ניתוחים חשבונאיים של  הדוחות הכספיים, לרשות המקומית ולתאגידים עירוניים.

דילוג לתוכן