ביקורות פנימיות

חברת "ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ" מתמחה בעריכת ביקורות פנימיות ברשויות המקומיות, מזה 30 שנים.

תחום הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות הינו נרחב ומקיף נושאים רבים אשר מנוהלים על ידי הרשות המקומית.

רו"ח רינה וייסלר מומחית בביקורת פנימית ברשויות המקומיות.

מסייעת למבקרים הפנימים בעריכת הדוחות הפנימיים.

הנושאים העיקריים המבוקרים על ידי החברה :

  1. התחשבנות עם משרד החינוך, על כל תחומי הפעילות של המשרד.
  2. התחשבנות עם משרד הרווחה, על כל תחומי הפעילות של המשרד.
  3. ביקורת על ניהול בתי הספר העל יסודיים על ידי רשתות חינוך ("אורט", "עמל", "עתיד").
  4. ביקורת על המועצות הדתיות.
  5. ביקורת על ניהול אגף חשבות תבעיריה.
  6. ביקורת על ניהול התאגידים העירוניים.
  7. בקרה על מערך השכר.
דילוג לתוכן